Основните фактори, които движат нашата научно-изследователска и развойна дейност, са проучването на потребителските нагласи, анализа на пазара, удовлетвореността на потребителите.

Участвайки на изложения в Турция и по света, ние следим тенденциите и иновациите, оценяваме потенциалните продукти и ги представяме за одобрението в нашата компания. Приетите продукти преминават от етапа на вземане на решения към етапа на научно-изследователска и развойна дейност.